Internetstatistik.se skickade igår ut ett pressmeddelande med statistik över svenska bloggar och bloggläsare. Informationen är hämtad från Mediebarometern 2010, Nordicom som presenterades i våras.

Bloggläsare
Undersökningen visar att omkring 18 procent av internetanvändarna i Sverige, 9-79 år, besökte en blogg en vanlig dag 2010.
Inte så förvånande är bloggläsandet som störst bland 15-24-åringarna och 9-14 år, där 35 procent respektive 23 procent av internetanvändarna besöker en blogg en vanlig dag. I gruppen 25-44 år är det 18 procent som läser en blogg en vanlig dag. Bland de allra äldsta, 65-79 år, är det endast 5 procent.

Har en blogg
En genomsnittlig dag är det 4 procent av internetanvändarna som skriver i egen blogg. Bland de yngsta internetanvändarna, 9-24 år, är det9 procent som skriver i sin egen blogg en genomsnittlig dag. Fortfarande är det få äldre som skriver i egna bloggar.

Om man tittar på Bloggsverige 5, en enkätundersökning gjord av Media Culpa bland  2251 bloggare och bloggläsare (94 procent av deltagarna har en egen blogg) ser den typiska svenska bloggaren ut:

 • kvinna
 • 16-20 år gammal
 • läser 1-5 bloggar dagligen (jmf 6-10 bloggar 2009)
 • spenderar 2 timma per vecka med att läsa bloggar (jmf 6-10 timmar 2009)
 • läser helst bloggar om mode och design (jmf vardagsbetraktelser 2009)
 • läser bloggar för att bli underhållen
 • har såväl köpt som avstått från att köpa en produkt/tjänst efter att ha läst rekommendationer eller åsikter på en blogg
 • har de senaste 12 månaderna delat med sig av både en negativ och en positiv upplevelse av ett företag, produkt eller tjänst
 • tror inte att sociala medier kommer att ha betydelse för vilket parti hon röstar på i nästa val
 • är medlem i ett socialt nätverk för att hålla kontakt med vänner
 • bloggar för att hon gillar att skriva
 • uppdaterar sin blogg varje dag
 • har inget emot att bli kontaktad av företag i sin egenskap av bloggare
 • är inte anonym
 • har inte egna annonser på sin blogg

Vad har hänt med bloggare och bloggläsare mellan 2009 och 2010?
Det finns en skillnad som man kan se i de två undersökningarna, enligt Mediabarometern har bloggläsandet ökat i alla åldersgrupper mellan 2009 och 2010;
9-14 år (+4 procent)
15-24 år (+3 procent)
25-44 år (+6 procent)
45-64 år (+4 procent)
65-79 år (+3 procent)

Medan man i Bloggsverige 5 kan se att aktiva bloggare läser färre bloggar och spenderar mindre tid med att läsa bloggar under 2010 jämfört med 2009.

Slutsatsen jag kan dra är att det allmänna bloggläsandet har ökat, med de som är engagerade i sociala medier och har bloggat en tid är mer kritiska i sitt sätt att bedöma, värdera och läsa bloggar. En trend som jag tror kommer sprida sig – vi kommer läsa färre bloggar men följa dem mer noggrant. Vad tror ni?