Minns ni Shannon och Weavers klassiska kommunikationsmodellen från 40-talet? Ett tydligt skolboksexempel på hur kommunikation fungerar, men efter ett tag i verkligheten så vet vi att det är mycket mer komplext än så. Men det ligger ändå en hel del i deras modell, den ger en grundläggande förståelse för hur budskap lätt kan förvridas. Viskningsleken är ett annat bra sätt att prova det på…

Den mänskliga faktorn är en stor anledning till bristerna i kommunikationsprocessen. Olika referensramar, värdering och störningar (bruset) gör att mottagaren avkodar budskapet på ett annat sätt budskapet som sänt.

Missuppfattning eller feltolkning av budskapet är ofta ett större problem med mottagare  som redan har en förutfattad mening eller åsikt om det som ska sägas. Många gånger vill journalister hitta den vassaste och mest säljande vinkeln och tolkar budskapet från sändaren därefter. Då är det extra viktigt att vara tydlig och veta vilket budskap man vill få fram.

 • Vad vill du säga? – Var klar över ditt budskap
 • Formulera det viktigaste på ett intressant vis
 • Var uppmärksam på frågan och andemeningen
 • Var så konkret du kan
 • Skala bort allt som inte hör till saken
 • Svara kort på frågan

Tänk på att du kan inte välja dina frågor – men du kan välja dina svar.

Bryggor
Bryggor är ett effektivt sätt att komma tillbaka till grundbudskapet och det som man vill ha sagt i en intervju.

 • I detta sammanhang vill jag säga
 • Samtidigt kan det vara på sin plats att tillägga…
 • Det som är huvudfrågan är…
 • Det centrala är..
 • Jag vill hellre uttrycka det så här…
 • Samtidigt måste vi koncentrera oss på.. (säg hellre “samtidigt” än “men”)
 • Än viktigare är…