Edgerank är något som man bör känna till när man jobbar som adminstratör på Facebook-sidor. Edgerank är den beräkning som bestämmer hur mycket och ofta dina inlägg kommer att visas i vänner och medlemmars nyhetsflöde.

Inläggen på Facebook är indelade i ”Toppnyheter” som visas högst upp i ditt nyhetsflöde, och ”Senaste inlägg”. “Toppnyheter” är de inlägg som Facebook värderar som extra intressanta för dig och rankar högre i ditt nyhetsflöde. Inläggen värderas enligt en särskild formel, så kallad “algoritm”.

Toppnyheter
Toppnyheterna är markerade med ett blått i vänstra hörnet, och man kan själv påverka sina toppnyheter genom att markera eller avmarkera händelser genom att högerklicka på inlägget.


Beräkning av Edgerank
Det är ingen annan än Facebook insiders som vet exakt hur algoritmen fungerar. Men The Daily Beast gjorde en studie under 2010 för att sätta mekanismen på prov och upptäckte en rad värdefulla insikter som vi kan använda för att påverka Edgerank.

  • Affinity – bygger på förhållandet mellan skaparen och mottagaren av inlägget, dvs hur ofta de kommunicerar med varandra
  • Weight – bygger på hur många kommentarer, “gilla”-tryck, och andra interaktioner som totalt gjorts för inlägget
  • Time – bygger på hur nytt inlägget är

Affinity
Ju oftare du visar, kommenterar eller klickar på en väns objekt stiger ”Affinity-poängen” mot denna person, och detsamma gäller företag. Enligt The Daily Beast undersökning är Affinity en enkelriktad gata, det vill säga att Affinity enbart gäller från en användare till en annan, och inte tvärtom.

Weight
”Weight” är detsamma som engagemang. Ju längre en slutanvändare engagerar eller interagerar med innehåll, desto bättre är det. Kommentarer är den enskilt mest värdefulla faktorn. Det tar mycket mer engagemang att skriva ut en kommentar än att klicka på en ”Like”-knapp. Enligt The Daily Beast undersökning verkar det också som att vissa typer av inlägg får högre edgerank:

1. Foto/Video
2. Länkar
3. Statusuppdateringar

Time
Ingen tycker om att läsa gamla nyheter, och det vet Facebook. Därmed får inlägg närmare i tiden högre edgerank.

Den sammanlagda summan av Affinity, Weight och Time bestämmer hur stor chans det är för ditt inlägg att ses i dina fans nyhetsflöden.

Edgerank efter F8
Exakt hur Facebooks förändringar av plattformen kommer att påverka Edgerank är ännu inte helt klart. Det som nämndes under utvecklingskonferensen F8 är att weighten av ett inlägg kommer bli ännu viktigare för edgerank, alltså ju fler vänner som gillar ett innehåll desto mer synligt blir det hos dig.

Det innebär i förlängningen att ett inlägg som får låg återkoppling kommer få ännu svårare att synas. Företag måste fokusera ännu mer på att få högre interaktion på inläggen och posta kvalitetsinnehåll för att få synlighet i nyhetsflödet. Enligt All Facebook ryktas det om att om man har tätare frekvens på sina inlägg har man större chans att nå högre graphrank. Kvalitetsinlägg två till tre gånger om dagen ska vara att föredra. Personligen anser jag att det är svårt för de flesta företag att posta inlägg så här ofta eftersom det då kommer att upplevas som spam och följden blir att man tappar följare.

Skillnaden mellan Edgerank och Graphrank?
Graphrank är en  delmängd av Edgerank och egentligen mest viktig för Facebook app-utvecklar som behöver tränga sig igenom nyhetsflödet. För vanliga Facebook-sidor är det fortfarande Edgerank som man behöver förhålla sig till. Skillnaden på de två är inte helt enkel, ekvationen är nästan helt identiska och de bygger på samma faktorer- affinity, weight och time.

Det sägs att GraphRank är unikt i sin förmåga att ändras baserat på val av kompislista.  att Graphrank kommer att fungera olika på vän och familjelistor. Där den kan styra innehållet och välja att inte visa samma sak för din mamma som för dina vänner. Det finns också en multiplikator på toppen av GraphRank som används för att spåra användare som är intresserade av samma intressen, i närheten av samma plats, eller fan av samma plats.

Hur påverkat man sin Edgerank?
Man kan i allra högsta grad påverka sin Edgerank. Grunden i det hela handlar om att publicera innehåll som engagerar. Mer tips kring det publicerar jag i nästa blogginlägg.