Jag läste i helgen en bok om ledarskap och kommunikation utgiven av Proaktivt Ledarskap.  Boken bygger på DiSC-teorin som är ett av världens mest använda analysverktyg för att beskriva och förklara varför vi handlar som vi gör i olika situationer. DiSC-teorin utvecklades av psykologen Dr William Moulton Marston redan på 1920-talet i USA. I dagsläget uppskattar man att över 50 miljoner personer har gjort personprofiler baserad på DiSC.

DiSC hjälper dig att förstå dig själv, dina medarbetare och kunder och används i situationer där människors olikheter har betydelse. DiSC beskriver personprofil utifrån fyra beteendemönster starka och svaga sidor i mötet och kommunikationen människor emellan.

Framgångsrik kommunikation handlar om att hamna på samma våglängd
Det var på tiden att jag, som jobbar med kommunikation varje dag, fördjupade mig i DiSC-teorin. För kommunikation och ledarskap är inte alltid så lätt, men det blir lättare när man kan sätta ord och förstå varandras olikheter och persondrag. Jag har aldrig upplevt att jag har haft problem med att kommunicera eller anpassa mitt sätt att kommunicera, även om man givetvis upplever olika lätt att kommunicera med olika personer. Det största problemet uppkommer ofta när man ska kommunicera med en person som inte har samma preferenser.

Vi använder oss av olika tempon, tar olika lång tid för eftertanke och reflektion, argumenterar sakligt eller känslosamt, baserar sina slutsatser på känsla eller logik, eller är olika noggranna när det kommer till detaljer. Vi kommunicerar på olika sätt och förstår olika personer mer eller mindre lätt. Ibland klickar vi, ibland inte – mycket beror på vårt sätt att kommunicera. Med självinsikt kommer också förståelse, och därmed lättare att komma på samma våglängd för bäst kommunikation. Men modellen handlar mer än om självinsikt, den ger en helhets-förståelse om personprofiler och hur de agerar, och också till viss del varför.

Ledarskap handlar bland annat att få människor att jobba medströms – medarbetare ska göra det de är bra på och har talang för. Det är då man får personer som trivs, blir trygga och presterar bra på sin arbetsplats. Med förståelse för medarbetarnas personprofiler blir det här lättare att uppfylla. Om man sen behöver placeras i olika färger för bäst resultat vet jag inte. Men ledarskap börjar och slutar med sig själv, du måste först kunna styra dig själv för att leda andra.