72% av samhällsjournalisterna använder sig av sociala medier i sitt dagliga arbete visar PR Barometern Samhälle – en undersökning av svenska mediers relation till institutioner, myndigheter, organisationer och intresseorganisationer i den offentliga sektorn.

De som svarade att de använder sig av sociala medier ökade med 24 procentenheter från 2010 (48% 2010 till 72% 2011). Samtidigt minskade andelen journalister som uppgav att de inte använder social medier i sitt dagliga arbete,  från 52% 2010 till 25% 2011.

Bild lånad från PR-barometern

Facebook, Twitter och bloggar är dominerande när det gäller journalisterna kanalval i de sociala medierna. Facebook är det sociala medie som journalisterna använder mest, 86% 2011 jämfört med 78% i 2010. Över hälften, 55%, av de som deltog i undersökningen uppger att de använder sig av Twitter. Det är en ökning med 12% från 2010. Journalisterna användande av bloggar har däremot minskat kraftigt de senaste tre åren, från 82% 2009, till 64% 2010 och 46% 2011.

Det är fortfarande mycket få journalister som använder sig av Linkedin, och användandet har dessutom minskat från 3% i 2010 till enabrt 1% i 2011. Något som jag tycker är förvånande då Linkedin som social medie kanal är i framkant på många sätt.

Bild lånad från PR-barometern

I PR Barometern Samhälle deltog 409 samhällsjournalister från nationella, regionala och lokala medier i Sverige.