I konsultvärlden pågår en ständig kamp om vem som ska äga kundernas projekt i sociala medier. Reklambyråerna vill ha det hos sig, webb-byråerna hos sig och pr-byråerna hos sig. Frågan är vem som egentligen är mest kapabel att äga projektet?

Sociala medier handlar om design, teknik och kommunikation. Design och teknik i uppstartsfasen, ännu mer idag när företag vill branda sina kanaler och utveckla dem med appar för att få dem mer personliga. Men kommunikationen är löpande pr-arbete. Det finns fler än en anledning till det.

Sociala medier handlar inte om sälj
Sälj hör inte hemma i sociala medier. Och pr handlar inte om att skriva säljtexter utan att formulera budskap som tilltalar lyssnarna på ett annat sätt än reklam. Pr handlar om att bygga långsiktiga relationer och om att bygga varumärke.

Reaktion från media
En funktion med att finnas i sociala medier är att företag ska sprida sitt budskap. Många gånger är det uppdateringar i sociala medier som gör att journalister blir nyfikna på företaget och får reda på en nyhet. Det här är vad pr-konsulter är tränade att ta hand om.

Tonalitet
Som pr-konsult är man van att kommunicera i organisationen eller företagets tonalitet. Ofta skriver man pressreleaser förankrad i ledningsnivå och vet vilket budskap som ska förmedlas, och hur det ska förmedlas. Pr-konsulten är också och van att hantera organisations många olika publiker- partners, investerare, aktieägare, medier och slutkonsument, som alla bör behandlas olika, men med ett öga på den stora bilden.

Krishantering
Det är ofta som rykten, påståenden och förfrågningar cirkulerar i sociala medier. Pr-konsulter är utbildade i att hantera och begränsa spridning av budskap.

PR-daily skriver mer om det här i en artikel.

Håller du med mig?