Hur kan mediabranschen dra nytta av Internet of things? Media Evolutions publikation innehåller en blandning av möjligheter och inspiration i ämnet. Spännande läsning!

Innehåll

  • Ett nätverk av uppkopplade enheter – Martin Thörnkvist
  • Imagining an Internet of Things – Joakim Formo
  • Trafikljusmusik – hur kan det låta? – Dennis Rosinder
  • Samarbete ger oss möjlighet att jobba med det nya materialet – Richard Topgaard
  • Arduino in the Internet of Things – David Cuartielles
  • I dag nytta, i morgon kul – Robert Bellwaldius
  • Telcos provide the connectivity – Javier Zorzano
  • Internet of Things skapar En Smartare Planet – Miranda Edner
  • Möjlighet att skapa berättelser i tid och rum – Per Johansson