I Sveriges största Facebook-studie så undersökte vi vad man statusuppdaterar om på Facebook.

Det som är allra viktigast för oss är att roa andra med våra statusuppdateringar. I sig tycker jag att det här är väldigt intressant och bekräftar mina tankar kring Facebooks skyltfönster-fenomen. Men studien visar också att det är viktigt för oss att dela med oss av våra tankar och att sprida kunskap och vi vill gärna få uppmärksamhet och bekräftelse. Nästan en fjärdedel av svenskarna i studien uppger att de gärna skryter på Facebook.

Kvinnor och män
Kvinnor tenderar mer att vilja dela med sig av sina känslor och tankar i sina statusuppdateringar än männen.

En tredjedel av männen uppger att de vill provocera med sina statusuppdateringar medan bara en femtedel av kvinnorna uppger samma sak.

Vad statusuppdaterar du om och varför?