Engagemanget på Facebook är en viktig fråga för oss sociala marknadsförare, inte bara för att konsumenternas samverkan har blivit en av hörnstenarna i det nya marknadsföringslandskapet, utan också för att Facebook engagemang är kritiskt kopplat till varumärket synlighet på plattformen.

Facebook använder en algoritm som heter Edgerank. Den sätter reglerna för synligheten av publicerat innehåll i användarnas nyhetsflöde. Effekten av det här är att mer engagemang på inläggen skapar mer spridning och synlighet. Lite engagemang på inläggen skapar en negativ spiral där inläggen reduceras i synlighet och visas mindre och mindre. Så det blir allt viktigare för företag att veta vad som engagerar deras målgrupp på Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foton engagerar mest och länkar minst
Track sociala Analytics plattform har under maj undersökt mer än 12.000 varumärken i sociala medier, för att analysera vad som fungerar och vad som inte fungerar när det gäller Facebook kommunikation.

Fotoinlägg på Facebook överträffar alla andra typer av interaktion. Det är något som kanske inte kommer som en överraskning. Bilder bjuder in till en visuell reaktion och möjliggöra en mer omedelbar reaktion från publiken jämfört med andra typer av inlägg.

Men det som företag generellt sätt använder sig mest av i sin kommunikation ger minst respons tillbaka – länkar och filmklipp. Att filmklipp ger mindre engagemang tror Track social Analytics beror på att människor är skeptiska till att företags filmklipp inte är värda sin tid. Alltså att filmklippen som företag sprider på Facebook är för dåliga eller irrelevanta för målgruppen.