blog_paperVi har sett de senaste åren att kraven på bloggarnas innehåll bara ökar, både bild- kvalitets- och innehållsmässigt. Bloggen måste vara genomtänk och anpassat efter sin målgrupp. De flesta bloggar har nischat in sig på ett område för att lättare kategoriseras och locka publik.

Utvecklingen vi ser är att blogginläggen blir färre men att inläggen också håller högre kvalitet. Bilden har fått en mer central roll på bloggen och tenderar att vara stylade, genomtänkta och välarbetade. Bloggen blir mer redaktionell och bloggarna mer som journalister.

Det är en hård konkurrens om bloggläsarna, och det gäller att behålla en trogen relation. Här fyller verktyg som Facebook och Twitter en viktig funktion. Samtidigt som Instagram har växt fram som en plattform för de snabba och mer oredigerade inläggen som tidigare hittades på bloggarna. Instagram har blivit en brygga mellan bloggen och verkligheten. Instagram bjuder också in till mer interaktion, precis som ett inlägg på Facebook.  

När bloggen blir mer redaktionell, Instagram får mer betydelse och bildens roll i sociala medier blir allt viktigare måste vi som jobbar med marknadsföring i digitala och sociala medier också anpassa vårt budskap för de nya sättet att använda sig av de olika kanalerna. Till exempel, hur fotovänligt är pressutskicket eller produkten?