På bara sex år har staketsymbolen fått en helt ny innebörd. Från en helt vanlig symbol till att bli en nyckelspelare i de sociala medierna. Tack vare hashtagsens funktion att kategorisera innehåll online blir det lättare för oss att ta till oss information i det digitala bruset. Det hjälper oss att hitta likasinnade och intresserade inom samma område. För många har också hashtags blivit ett sätt att kommunicera.

Även om hashtags har funnits i sex år så har den breda allmänhetens kännedom om symbolen kommit under 2013. I takt med att Instagram och Facebook börjat använda sig av hashtags har den breda användningen också ökat.  I januari 2013 hade hälften av reklamfilmerna på Super Bowl en hashtag i sin kommunikation.

PR Daily visar idag en infographic över hashtagens utveckling.
2007 – Först ut med hashtags var Twitter
2011 – Instagram börjar använda hahtags
2013 (januari) – Vine börjar använda hashtags
2013 (mars) – Flickr börjar använda hashtag
2013 (juni) – Facebook börjar använda hashtag

Offerpop_Hashtag-History_infographic