VA_generationY

Född på 80- eller 90-talet? Gör dina äldre kollegor dig frustrerad för att de inte förstår ditt mindset?

I senaste numret av Veckans Affärer läste jag en mycket bra artikel. En sån text där man sitter och nickar samtyckande och tänker att ”det där är ju jag ”. Jag är egentligen inte obevandrad i generation Y och dess (våra) egenskaper. Jag har bland annat skrivit ett blogginlägg om det 2012, läs det här. För mig handlar generationens olikheter om förståelse, och att vara en bättre ledare, kollega och anställd.

”What´s in it for me?” är frågan som driver generation Y. Och det tar aldrig slut, allt handlar om självuppfyllelse. Ledordet är personligt varumärke, och vi jobbar ständigt på det. På Facebook, Twitter, Instagram och våra personliga bloggar. Som Emma Pihl uttrycker sig i artikeln ”För den som lägger upp en bild på Instagram och får femtio likes är ett årligt utvecklingssamtal ingen morot”.

Det här ställer helt klart andra krav på organisationen och frågan är hur man som arbetsplats ska möta det. En generations som är ännu mer digital är dessutom på väg ut i arbetslivet. Jag ser det så här:

  • Internkommunikationen blir ännu viktigare. På små som stora arbetsplatser. Generation Y är vana att tycka till och påverka. Transparens och dialog krävs på ett annat sätt än tidigare.
  • Arbetsplatsen måste bli rörlig och istället ses som en mötesplats. Givetvis finns det behov av facetime på kontoret. Men bilden av ett kontor har förändrats. Generation Y behöver mål att leverera mot. Oavsett var man sitter och levererar.
  • Individualitet. Generation Y är vana vid individualitet. En individuell utvecklingsplan är minimum. Om inte generation Y känner att saker och ting utvecklas tröttnar de och drar vidare. Man måste ha en arbetsplats som har respekt och förståelse för individuella situationer med behov anpassade för den.
  • En hög lön är inte nog. Mer kunskap och inspiration till en kunskapstörstande generation. Men även värden som underlättar vardagen – tvättmaskin på jobbet, frukost, lunch och middag.
  • Ledarskapet ser annorlunda ut. Generation Y ser chefen som en kompis samtidigt som de behöver trygghet och struktur.En chef bestämmer inte längre, den hjälper dig att göra det du är bäst på. En chef måste inspirera och våga släppa kontrollen.
  • Tidsredovisning. När vi jobbar lika mycket kvällar och helger. När skiljelinjen mellan yrkes- och privatliv suddas ut och man inte längre kan avgöra vad som är jobb och inte. Är inte tidsredovisningen förlegat då? borde vi inte mätas i effektivitet och resultat istället?

För att sammanfatta. Frihet under ansvar, tydliga mål för prestationer, transparens och ständig dialog är nyckeln till att tämja en generation som är driftig, stark och på många sätt självisk.

Personligen tror jag inte enbart att alla egenskaper är kopplade till en generation. Internet, sociala medier och mobila enheter ger oss nya vanor och möjligheter. Utifrån det ändras också vårt sätt att leva och arbeta. Revolutionen med digitala medier skapar människor med nya krav. Såväl på jobbet som i privatlivet. Det må hända att generation Y är de som är mest vana vid det här än så länge. Men vänta ett tag så kommer även de äldre generationerna att haka på kaféjobb, fria kontorsplatser och kräva individuella utvecklingsplaner där chefen är din kompis.