I Peru har man gjort en fantastisk kampanj för att informera om hudcancer. Om det finns något som människor älskar lika mycket som solen så är det gratis wifi. På stranden erbjuder kampanjen därför gratis wifi, men det går bara att komma åt i skuggan. För att komma åt wifi måste man registrera sig med e-post adress som gör att man direkt får information om hudcancer när man loggar in.

Varför tycker jag att kampanjen är så bra?
Man når människor i rätt situation, tydlig koppling mellan problematik och lösning vilket ger ett tydligt budskap. Dessutom kan man ge fortsatt information om hudcancer i och med tillgången till kontaktuppgifter. Även om tekniken är riktigt skarp så är kampanjen relativt enkel i sin utformning, det gör den ännu mer tydlig.

Bakom kampanjen står Happiness Brussels