Det här är ett gammalt filmklipp som jag sett flera gånger. Just kommunikation via vårt kroppspråk är väldigt intressant. Ett viktigt verktyg för oss människor att läsa av varandra och förstå vad vi menar. Också en av svårigheterna när vi kommunicerar via text i socaial medier, vi har svårt att läsa av nyanser.

Kroppsspråk påverkar hur andra ser oss, men det kan också förändra hur vi ser på oss själva. Kolla klippet med socialpsykologen Amy Cuddy.