Tiden är den faktorn som vi jobbar mest mot idag. Allt går fort och förändras snabbt. Just därför måste man korta ner steget mellan strategi och handling. Idag måste en strategi vara flexibel. Ett 20-sidor strategidokument är inte aktuellt längre. Självklart ska man ha en grund som är samma men ska inte vara rädd för att snabbt kunna agera, uppdatera eller ta bort. Handlingskraft är viktigt, att inte vara perfektionist och inse att misslyckande ingår i processen framåt.

Tips på hur man tar sig från strategi till handling

  • Ha inställningen inget är perfekt från början. Våga testa och göra fel.
  • Följ upp och dra lärdomar från det ni testar
  • Skapa innehåll utifrån hur och varför istället för vad.
  • Ge en eller två person mandat för att ta beslut och genomföra
  • Bara för att alla andra gör på ett sätt behöver det inte vara rätt. Våga gå en egen väg
  • Bättre att göra ungefär rätt än exakt fel
  • Våga mer – få kommer ihåg misstag men alla kommer ihåg framgångar
  • Planera insatser i förväg men planera också in aktuella händelser
  • Tänk på att sociala medier kommer i tre lager – er närvaro bör bygga över både inlägg, story och live.