Bild lånad från reklamidag

Media Markt är avsändare för annonsen som är helt skriven på persiska och som publicerades i svensk media inför det persiska nyåret. Obs-värdet på annonsen var bland de persisk-talande 73 procent, vilket i genomsnitt ligger på omkring 45 procent. I gruppen som inte talar persiska var obs-värde endast 38 procent, något som jag tycker borde vara högre på annons som sticker ut.

Ungefär hälften av de persiska-talande som hade sett annonsen från Media Markt blev intresserade av att köpa något eller titta närmare i butiken. Bland de i gruppen som inte talar persiska var köpintresset bara 1 av 12. Samtliga av de som talar persiska och hälften av de övriga reagerade positivt på annonsen.

Jag tycker det här en intressant utveckling av svensk kommunikation. Undersökningen visar på att det finns mycket att hämta i att rikta sin kommunikationen mot andra kulturer. Hanne K Larsen, som står bakom undersökningen, skriver i slutsatsen: ”Vad hade hänt med besök i butik om man istället för en helsida haft två halvsidor där den ena var på svenska och och den andra på finska, persiska, engelska eller annat främmande språk?” En undersökning som jag ser fram emot!

Enligt befolkningsstatistikpå SCB från 2010 är 6,7 procent av svenska befolkningen utländska medborgare och 14,7 procent är födda i ett annat land. Även om vi inte har någon statistik över språkkunskaper så kan vi ändå anta att det är en relativt stor del och en viktig målgrupp att ta hänsyn till. Men behöver vi verkligen kommunicera på flera språk för att nå dem?