Nästan varannan svensk fotograferar med sin mobilkamera varje vecka. Men när det kommer till att dela med sig av bilderna är vi mer tveksamma.

  • 10 procent fotograferar dagligen med sin mobiltelefon
  • 25 procent av unga svenska kvinnor svarar att de fotograferar dagligen med sin mobiltelefon
  • 37 procentfotograferar någon gång i veckan med sin mobiltelefon
  • 41 procent vill att deras bilder ska förbli privata i telefonen eller i datorn eller svarar att de överhuvudtaget inte delar med sig av bilder de tagit.
  • 38 procent har någon gång laddat upp en bild i sociala medier med sin mobiltelefon
  • 15 procent delar med sig av sina bilder i sociala nätverk
  • 1 procent av männen över 55 år svarar att de dagligen fotar med mobilen, vilket gör dem till de minst frekventa mobilfotograferna.

Skillnader mellan nationaliteter
Kineser, indier och filippiner är mer aktiva när det gäller mobilfoto, och mer benägna om att dela med sig av bilderna i sociala medier. Svenskar och Schweizare är mer privata. De mest frekventa mobilfotograferna hittar vi i Indien, där nästan hälften(43 procent) svarar att de dagligen fotar med sin mobil.

Skillnader mellan män och kvinnor
Unga svenskar ”taggar av” sig oftare än ”taggar” sig på bilder de förekommer på, ett beteende som är unikt bland de nationer som deltog i undersökningen. 3 av 10 svenska kvinnor har någon gång ”taggat av” sig på en bild, jämfört med 2 av 10 män. Svaren på frågan om man har ”taggat av” sig själv på bilder skiljer sig även kraftigt mellan olika åldersgrupper. Exempelvis så svarar 70 procent av kvinnor i åldern 15-25 år att de har gjort det, motsvarande siffra i åldersgruppen kvinnor 26-35 år är 30 procent.

Vilken typ av foto delar man med sig av?
En annan intressant del i undersökningen var frågan , vilken bild är mest trolig att du delar med dig av? Foton på ”en rolig detalj”är något man gräna delar med sig av oavsett ålder, annars ligger bilder på natur och barn i topp bland den äldre generationen, och bilder på partner och vänner i topp bland de yngre. Den största skillnaden mellan könen är sport-bilder, där 15 procent av männen gärna delar med sig och endast 4 procent av kvinnorna. Kvinnor delar i större utsträckning med sig av bilder på sig själv, barn och saker de shoppat.

Which photos do you most likely share with others? #män och kvinnor i Sverige

Which photos do you most likely share with others? #ålder

Statistiken grundar sig på en undersökning gjord av Nokia som presenterades idag. Undersökningen genomfördes i Sverige, USA, Kina, Indien, Italien, Singapore, Schweiz och Filippinerna. Totalt deltog 8077 personer, varav 1005 personer i Sverige. Ladda ner hela undersökningen från Nokias trendspaning, Caring and sharing, här.