Mycket har hänt med sociala medier som marknadsföringsverktyg de senaste åren. Företagen och marknadsavdelningarna är mer mogna, har mer kunskap och vet att sociala medier inte är en fluga. När sociala medier har kommit upp företags agendor är det också lättare att börja förändringsprocessen.

Sveriges Marknadsförbund har gjort en ny undersökning, Tendensrapport 2011, där cirka 500 beslutsfattare inom marknadsföring deltog. Undersökningen ger oss bra riktlinjer kring hur markndsavdelningar kommer att jobba och prioritera framöver.

Att mäta effekten
De två största utmaningarna för dagens marknadsförare är tidspress/budget och det utökade medielandskapet. Därefter kommer utmaningen att visa effekt av marknadsföringen. Enligt undersökningen uppger 7 av 10 svenska företag att de upplever att kraven på att visa effekt av marknadsföringsinsatserna har ökat de senaste åren.

Det finns önskemål om från företag att mäta effekten men det är fortfarande ett stort glapp mellan ambition och genomförande. Ungefär fyra av 10 (38 % av B2C och 44 % av B2B) arbetar inte alls med analyser för att följa upp återbäringen på de pengar som satsas i marknadsföringsaktiviteter.

Ofta är dilemmat vilken effekt man ska mäta, samtidigt som mätningen innebär extra resurser och kostnader som företaget inte har. Man vet att det är bra att vara i sociala medier, men hur man mäter det är ännu inte helt självklart.

Det som förvånar mig är att den upplevda effekten av sociala medier och PR är så låg (mycket högre för B2B-företag). Är det för att arbetet är långsiktigt eller för att effekten man mäter sällan kan kopplas direkt till köp?


Sociala medier
Det gläder mig att se att 26 procent av de företagen som var med i undersökningen svarade att de finns i sociala medier för att undvika dålig PR och rykten. En insikt som inte är dyr men mycket effektiv!

Sociala medier som kundservice- och supportverktyg borde växa ganska mycket de närmaste åren. Kundservice är de som kan och förstår kunden, och deras närvaro i sociala medier kommer vara avgörande på många sätt för företags sociala media-satsningar.