Foto: Marcus Fridholm

Vilka funktioner vill ni se på Facebook i framtiden?
Personligen finns det tre funktioner jag gärna vill se att Facebook utvecklar.

Nedladdning av data
Idag erbjuder Facebook en funktion för att ”Ladda ner din information”. Den funktionen borde utvecklas så att den även innefattar all information och data som man samlar på plattformen, dvs även bilder och filmklipp som man är taggad i. Arkivet som man laddar ner borde också göra automatiska uppdateringar samt spara design och profilbilder som man har vid olika tillfällen.

Gillade sidor och länkar samals under en egen flik
Varje dag gillar och delar vi många saker på nätet. Jag hade gärna se att alla våra gilla-markeringar och delningar hade samlats under en flik på vår profilsida. En form av digg-funktion men på Facebook.

Kalender
Facebooks evenemangskalender är bara en liten del av vad den skulle kunna vara. Jag tror att en kalender för alla aktiviteter, givetvis sammankopplad med den vanliga kalendern man har telefonen och på datorn, hade varit en spännande funktion. Givetvis ska synligheten av aktiviteterna gå att styra precis som när man skriver statusuppdateringar.

Videosamtal
Jag ser mycket fram emot Skype och Facebooks utökade samarbete. Samarbetet innebär att alla användare inom en snar framtid kommer att kunna starta videosamtal direkt från Facebook. Dessutom kommer användare som sitter på Facebook kunna kommunicera med de som sitter på Skype.

Fler funktioner som vi önskar på Facebook
På frågan om vilka Facebook-funktioner man vill se i framtiden svarar de flesta att de hellre vill se färre funktioner. Man upplever plattformen rörigare och rörigare.

Separata nyhetsflöden
@annacreutz svarade på Twitter att hon gärna hade sett separata nyhetsflöden för företagssidor och vänner på Facebook, något som skulle ge en upplevelse av en ”renare” plattform. Troligtvis är den här funktionen inte så långt bort i Facebooks utvecklingen, det som talar emot det är att det innebär mycket negativt för företags-sidorna. Uppdatering från gilla-sidor skulle troligtvis få mycket mindre uppmärksamhet vid en sådan här utveckling.

Ogilla-knapp
@StefanFrej svarade att han gärna vill ha en ogilla-knapp på Facebook, och visst hade det varit bra. Tyvärr har Facebook sagt att det aldrig kommer att ske. Men ingen är ju sämre än att man kan ändra sig…

Vad vill ni se?