Jag brukar förespråka enkel och direkt kommunikation med finess. I de allra flesta fall ska budskapet vara lätt att förstå men också locka till läsning. Oavsett om det är en annons, ett pressmeddelande eller en artikel.

Trillade över en annons från Himla som inte motsvarar något av det här. Budskapet är allt annat än lättbegripligt. Kanske beror det på konstig svenska,på layouten eller på att man faktiskt inte förstår vad copytexten syftar på.