Jag fortsätter fördjupningen i min spaning på trender i sociala medier under 2013.

The year of Internet of things
Det digitala och fysiska mötet flyter samman allt mer i ett samhälle där gränsen mellan online och offline suddas ut. Under 2013 kommer länken mellan den digitala och fysiska världen att utvecklas. En stor anledning är utvecklingen av Internet of Things som bidrar till att vi ständigt är uppkopplade. Den digitala utvecklingen och det digitala tänkandet kommer få oss att omdefiniera vad saker är.  Vi är i en era där vi går från att kommunicera digitalt med varandra till att börja kommunicera med prylar och produkter.

Att gränsen mellan online och offline suddas ut är inget nytt  utan något man redan pratade om under 2011. Under 2012 så har utvecklingen tagit oss några steg mot målet. Den stora skillnaden som kommer att ske under 2013 är att vi inte längre kommer behöver göra aktiva val för att koppla upp oss och bli online. Det sker ändå. Gränserna mellan det digitala och mänskliga suddas ut – ett trådlöst samhälle skapas. Gratis och tillgänglig Wifi, och utvecklat mobilnät, kommer bli ännu viktigare.

Man siar att det kommer att finnas 20 miljarder uppkopplade enheter 2020. Som jag nämnde i mitt blogginlägg igår så kommer vi få se fler browser-vänliga butiker, men även mobilen kommer bli ett viktigt redskap tillsammans med uppkopplade bilar, kameror och hem. Även kläder som är uppkopplade kommer att möta oss.

Google glasses som presenterades tidigare i år är ett tydligt exempel på vart vi är på väg. Det är inte framtid, de finns att köpa för billig slant efter nyår.