Relevansen av innehållet blir viktigare, och content marketing hamnar i fokus. Allt vi gör måste utgå från målgruppen. Under 2013 måste kunderna vara hjärtat i all kommunikation som företaget gör. Kunderna blir marknadsförarna, på riktigt.

Vi är individer, inte en räckvidd. Vi vill ha personligt skräddarsytt innehåll som är relevant och inspirerande för oss. Det här är något som vi pratat om ett tag, men under 2013 kommer vi att se att fler företag satsar mer på innehållet än att bara ändra namn i inledningstexten. Man förstår skillnaden på information och innehåll, och hur viktigt det är.

När all kommunikation handlar om att utgå från kunderna så gäller det för företag att inse att det är när våra vänner blir avsändare som innehållet blir som mest relevant för oss. Alltså ska fokus hamna på att få sin kundgrupp att prata om det företag har och erbjuder, dvs. dela inlägg på Facebook vidare eller prata om upplevelsen kring det innehåll som når oss. 3 av 4 företag uppger att de kommer att öka sina investeringar i sociala medier under 2013, jag tror att en stor del kommer att ligga på att få fram relevant innehåll för målgruppen.

Kontrasten blir när vi samtidigt kommer att se en ökning av sponsrat och betalt material i sociala medier. Något som också kommer att skräddarsys och anpassas ännu mer för att bli mer relevant för oss som individer.