Artikel från GP 20121231

Artikel i GP 20121231

På nyårsafton gjorde GP en artikel om Facebook och hur introduktionen på börsen påverkat. Jag själv tillsammans med Lena Leigert och Brit Stakston uttalar oss om hur vi ser på Facebookreklam och vad vi tror kommer att hända i framtiden. Artikeln finns enbart i den trycka upplagan och på eGP.

För att utveckla mina kommentarer i artikeln så upplever jag att Facebookreklamen har skapat stor irritation bland användarna. Det gäller framför allt sponsrade inlägg. Det är i och för sig inget nytt att förändringar på Facebook skapar irritation, men det är första gången som jag ser på flera av de sidor som jag administrerar att reklamen ger många negativa reaktioner. Det ökade missnöjet är också är relaterat till att man öppnat upp spridningen på Facebook, vilket gör att vi ser fler inlägg som inte är relevanta för oss.
Facebook har alltid handlat om dialog och relation. Men nu möts vi av flöden som fylls av reklam, försvunna personer, cancersjuka barn och svältande familjer i tredje världen.

Trots det är jag inte så orolig för Facebooks framtid. Visst kommer det och går sociala kanaler. Men idag är Facebook navet i vår onlinekommunikation och vår plats för vår digitala identitet. Idag kopplar vi de flesta av våra andra sociala kanaler till just Facebook. Jag tror att det finns ett slut även för Facebook, även om det kommer att ta tid. Facebooks styrka har varit att de är duktiga på att forma sig efter våra behov, men när kravet på att man måste tjäna pengar kommer in så sker förändringar som inte är lika publikvänliga. Facebook testar till exempel en funktion där man får betala för att skicka meddelanden, och jag skulle inte förvånas om det kan komma en form av pro-funktion i framtiden. Lite som Linkedin har det idag.

Vad tror du om Facebooks framtid?